1. Polska 93 loty
2. Portugalia 27 lotów
3. Wielka Brytania 10 lotów
4. Hiszpania 8 lotów
5. Norwegia 8 lotów
6. Belgia 7 lotów
7. Włochy 6 lotów
8. Francja 4 loty
9. Holandia 4 loty
10. Niemcy 4 loty
11. Rosja 4 loty
12. Szwecja 4 loty
13. Łotwa 4 loty
14. Cypr 2 loty
15. Gruzja 2 loty
16. Irlandia 2 loty
17. Islandia 2 loty
18. Izrael 2 loty
19. Jordania 2 loty
20. Malta 2 loty
21. Maroko 2 loty
22. Turcja 2 loty
23. Węgry 2 loty
24. Estonia 1 lot
25. Finlandia 1 lot
26. Rumunia 1 lot
27. Słowacja 1 lot
28. Słowenia 1 lot